KRUH
 

U Pekari Cvek proizvodnja pekarskih proizvoda odvija se u proizvodnom pogonu u Pušćinama.
Korištenjem najnovijih tehnika i tehnologija dobivamo proizvode visoke kvalitete.
Poseban značaj pridajemo izradi tamnih vrsta kruha koji pridonose pravilnoj prehrani čovjeka.
Pšenični kruh sa sjemenkama fitnes

Raženi mješani kruh sa sjemenkama Fitty Baguette

Pšenični bijeli kruh

Pšenični bijeli kruh pariški

Pšenični bijeli kruh sa sjemenkama Fitty Baguette

Raženi mješani kruh
Ražek

Kruh kukuruzno mješani

Pšenični kruh sa sjemenkama dravski


Pšenični bijeli kruh sa sjemenkama Fitberry

Pšenični integralni pur-pur kruh

Pšenični bijeli kruh toskanski

  Zdravstvenu ispravnost proizvoda kontrolira
Veterinarska stanica d.o.o. PJ BIO institut Čakovec
 

  ©2008 Cvek d.o.o.  |  design by